Uprzejmie zawiadamiam, że w sołectwie Łyskornia nie będzie możliwe uregulowanie u inkasenta IV raty podatków, których termin płatności upływa w dniu 15 listopada 2022 r. ( rolny, od nieruchomości i leśny).

W związku z powyższym informuję, że wpłat w/w podatków można dokonać w następujący sposób :
- w kasie Urzędu Gminy Biała, Biała Druga 4 b , w dni robocze w godz. 7-13,
- na poczcie,
- w Banku Spółdzielczym Ziemi Wieluńskiej w Białej,
- w innym dowolnie wybranym banku,
- przez indywidualne, internetowe konto bankowe.

Nr konta bankowego dla zobowiązań podatkowych Gminy Biała:
79 9244 0003 0000 0039 2000 0020

W celu usprawnienia wpłat dokonywanych w Urzędzie Gminy prosimy o zabranie ze sobą nakazu płatniczego.

Wójt Gminy Biała

/-/ Aleksander Owczarek