Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz Powiatowy Zespól Doradztwa Rolniczego w Wieluniu zapraszają na szkolenie: „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”