Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA informuje o szóstym naborze wniosków do projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”. Projekt jest skierowany do firm, które planują

rozpocząć, bądź działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej. W ofercie jest 28 szkoleń, które są zarekomendowane przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. W ostatnich dniach nastąpiła zmiana Rekomendacji Rady w celu lepszego dopasowania do aktualnych warunków rynku pracy i potrzeb pracodawców. I tak m.in. wprowadzone 3 nowe usługi rozwojowe:

- korzystanie z dostępnych otwartych narzędzi systemu informacji geograficznych,
- montowanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
- rekultywacja składowisk odpadów i innych terenów zdegradowanych;

W większości proponowanych usług skrócono czas ich trwania oraz zostały zaktualizowane maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika.

Linki do informacji o naborze w mediach społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Więcej informacji udziela Pani Katarzyna Jakubas pod numerem telefonu 76 862 27 77 wew. 61, 62 lub mailowo: gwsir@arleg.eu .