Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej zapraszają na Festyn Rodzinny "Bawimy się bez alkoholu".