Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z okazji jubileuszu 30-lecia swojej działalności zaprasza do udziału w Konkursie EKO-DOM.Konkurs prowadzony jest przez cały

rok 2023 i skierowany do mieszkańców województwa łódzkiego, którzy wymienili nieefektywne źródła ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie województwa łódzkiego w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze". O nagrody ubiegać mogą się osoby, które otrzymały w poprzednim miesiącu wypłatę przyznanego dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze oraz których zgłoszenia uzyskają najwyższą liczbę punktów. Ocenie podlegają wszelkie działania realizowane na terenie województwa łódzkiego, które mają na celu ochronę środowiska, kształtowanie postaw ekologicznych lub budowanie świadomości ekologicznej. Działaniem obowiązkowym jest wymiana pieca na „ekologiczne" źródło ciepła. Punktowane jest również docieplenie budynku i wyposażenie go w odnawialne źródło energii. Ponadto każdy uczestnik Konkursu powinien zaproponować hasło promujące działania ekologiczne w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze".
W każdym miesiącu trwania Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyzna do 30 nagród po 3.000 zł.
Uczestnicy Konkursu, którym zostaną przyznane nagrody, zostaną poinformowani o miejscu i terminie comiesięcznej uroczystości podsumowującej rozstrzygnięcie Konkursu. Do tej pory, w Konkursie zostało nagrodzonych już kilkadziesiąt osób.
Szczegóły na stronie Konkursu EKO-DOM