W niedzielne popołudnie 21 maja 2023 r. w Ożarowie odbyła się Gala Piosenki Biesiadnej i Podwórkowej. Wśród licznych zespołów i kapel występujących na scenie, swój repertuar zaprezentowały Zespoły Śpiewacze z Gminy

Biała – Zespół Śpiewaczy Biała oraz Zespół Śpiewaczy „Naramianki” z Naramic.

1
7
6
5
4
3
2