Urząd Gminy Biała informuje, że w dniach od 19-06-2023 r. do 23-06-2023 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, według następującego harmonogramu:

19 czerwca (poniedziałek) - Kopydłów, Klapka, Biała Rządowa, Biała Druga
20 czerwca (wtorek) - Biała Pierwsza, Biała-Kopiec , Łyskornia
21 czerwca (środa) - Brzoza, Janowiec, Poręby, Młynisko, Koryta, Pieńki, Przychody, Dębina, Huby
22 czerwca (czwartek) - Naramice, Wiktorów, Radomina
23 czerwca (piątek) - Biała-Parcela, Rososz, Śmiecheń, Zabłocie, Góry Świątkowskie, Madej, Kule

Odpady należy wystawić przed posesję w dniu zbiórki do godziny 600.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony  (rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej),
- meble i inne odpady wielkogabarytowe w tym stolarka okienna, drzwi, dywany, wykładziny.

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania, np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:
- gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła,
- odzież,
- szkło luzem,
- opakowania po farbach i lakierach,
- odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,
- odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne odpady niebezpieczne.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Biała pod nr tel.: (43) 84 19 090 wew. 34 lub w Firmie Eko-Region Sp. z o. o., pod nr tel. (44) 635 37 12  wew. 47.
Uwaga !!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 06.00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane.