Powiatowe Dożynki w tym roku odbędą się 10 września w Osjakowie. W programie ceremoniał dożynkowy, prezentacje wieńców, a także część artystyczna w wykonaniu lokalnych zespołów i grup artystycznych. Na

zakończenie występ zespołu "Ale Kapela" i dyskoteka.