W sobotę, 9 września 2023 r. w Komornikach w Gminie Mokrsko odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. W rywalizacji udział wzięło o aż 45 drużyn, w tym: 22 męskich drużyn pożarniczych, 5 żeńskich drużyn

pożarniczych, 8  drużyn MDP żeńskie i 10 drużyn MDP męskie. Uczestnicy zawodów w duchu sportowej rywalizacji mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności. Rywalizacja była dosyć wyrównana i na wysokim poziomie, co świadczy o dużej sprawności naszych druhen i druhów, którzy na co dzień zapewniają bezpieczeństwo.
Na szczególne uznanie zasługują dwie drużyny z Gminy Biała, które uplasowały się na  czołowych miejscach w swoich grupach. OSP Biała zajęła 1 miejsce w grupie męskich drużyn, a MDP OSP Zabłocie zajęła 2 miejsce w grupie MDP męskie. Wielu obserwatorów podkreślało profesjonalne przygotowanie i bezbłędny występ drużyny męskiej z OSP Biała. Emocjonowano się również walką o pierwsze miejsce MDP OSP Zabłocie z MDP OSP Komorniki. Wójt i Przewodnicząca Rady Gminy Biała składają serdeczne gratulacje druhom z OSP Biała oraz druhnom i druhom z OSP Zabłocie. Podziękowania kierują dla zarządów gminnych jednostek OSP za przygotowanie drużyn. Szczególne podziękowania należą się również organizatorom i sędziom za sprawne przeprowadzenie tegorocznych zwodów.  

Pzawodypozarnicze2
Pzawodypozarnicze3
Pzawodypozarnicze1