W związku ze zgłaszaną potrzebą przeszkolenia osób dokonujących uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny lub w celu bezpośredniej dostawy  przez producenta małych ilości drobiu, królików i zajęcy

konsumentom końcowym lub lub lokalnym zakładom detalicznym, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu przypomina o tym, że w/w osoba dokonująca uboju powinna posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu informuje o możliwości uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu w dniu 4 grudnia 2023r.  w Starostwie Powiatowym. Szczegóły w piśmie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu (pliki do ściągnięcia).