Wśród sześciu nowych pomiarów w woj. łódzkim znalazła się lokalizacja Biała Pierwsza/Biała Rządowa na dk 74. Stało się to po ok. siedmiu latach starań, wystąpień, petycji i protestu mieszkańców na przejściu dla pieszych,

wielu spotkań i rozmów. Firma SPRINT z podwykonawcą w dniu wczorajszym przystąpiła do montażu masztów i urządzeń. Odcinek ogarnięty pomiarem ma długość blisko 4 km. Jednocześnie Delegatura Centralna GITD w Łodzi z Okręgowym Urzędem Miar w Łodzi przeprowadziła kalibrację odcinka objętego pomiarem (zdjęcie z trzema samochodami). Uruchomienie sytemu ma nastąpić do 15.12.br.