Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (od właścicieli nieruchomości zamieszkałych) odbędzie się w dniach od 10-06-2024 r. do 14-06-2024 r.  według następującego harmonogramu:

- 10 czerwca (poniedziałek) Kopydłów, Klapka, Biała Rządowa, Biała Druga
- 11 czerwca
(wtorek) Biała Pierwsza, Biała-Kopiec , Łyskornia
- 12 czerwca
(środa) Brzoza, Janowiec, Poręby, Młynisko, Koryta, Pieńki, Przychody, Dębina, Huby
- 13 czerwca
(czwartek) Naramice, Wiktorów, Radomina
- 14 czerwca
(piątek) Biała-Parcela, Rososz, Śmiecheń, Zabłocie, Góry Świątkowskie, Madej, Kule

Odpady należy wystawić przed posesję w dniu zbiórki do godziny 600.


Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

-
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
-
zużyte opony (rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej)
-
meble i inne odpady wielkogabarytowe w tym stolarka okienna, drzwi, dywany, wykładziny

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania, np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:
-
gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła
-
odzież
-
szkło luzem
-
opakowania po farbach i lakierach
-
odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
-
odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne odpady niebezpieczne


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Biała pod nr tel.: (43) 84 19
090 wew. 34
lub w Firmie Eko
-Region Sp. z o. o., pod nr tel. (44) 635 37 12 wew. 47.

Uwaga !!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 0600 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości nie zostaną one odebrane