W sobotę 1 czerwca 2024 r. w Osjakowie odbył się Powiatowy Przegląd Folkloru Ziemi Wieluńskiej im. Marka Dery. To jedna z największych takich imprez w naszym regionie. W przeglądzie wzięły udział reprezentantki

naszej gminy: Zespół Śpiewaczy
z Białej oraz Zespół Śpiewaczy ,"Naramianki" z Naramic, które na scenie zaprezentowały swój talent wokalny. Wszystkich zgromadzonych przywitali Starosta Wieluński Maciej Bryś oraz Burmistrz Osjakowa Renata Kostrzycka. Przegląd to okazja do spotkania się zespołów folklorystycznych działających nie tylko na terenie ziemi wieluńskiej, wymiana doświadczeń oraz zaprezentowanie nowych członków zespołów ludowych. Nagrodą za krzewienie sztuki folklorystycznej były ogromne brawa, pamiątkowe statuetki i nagrody.

7
5
6
4
3
2
1