W dniu 19 czerwca 2024 r. w Urzędzie Gminy Biała odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego regionu

ziemi wieluńskiej na lata 2023 - 2030.