W związku z intensyfikacją działań mających na celu zwiększenie monitoringu biernego wścieklizny w populacji lisów wolno żyjących, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu przekazuje informację o możliwości

otrzymania kwoty 200 zł brutto dla dzierżawcy, zarządcy obwodu łowieckiego, dyrektorowi parku narodowego lub zarządcy lasów miejskich za zgłoszenie znalezienia zwłok lisów padłych i zabitych w wypadkach komunikacyjnych.

Zgłoszenie znalezienia zwłok lisów padłych i zabitych w wypadkach komunikacyjnych powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

1) datę znalezienia zwłok lisa padłego lub zabitego w wypadku komunikacyjnym;

2) lokalizację, w której znaleziono zwłoki lisa, o którym mowa w pkt 1;

3) czy lis został znaleziony padły czy uznany za zabitego w wypadku komunikacyjnym.