Weź paragon to akcja informacyjna Ministerstwa Finansów, prowadzona od 2004 roku. Jej głównym celem jest edukacja społeczeństwa na temat znaczenia brania paragonu fiskalnego. Zwraca też uwagę na problemy,

które wynikają z nieprawidłowego rejestrowania sprzedaży przez przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/finanse/wez-paragon