Informujemy, że ulega zmianie termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biała. Treść kurendy w rozwinięciu newsa.


Biała Druga, dnia 24 sierpnia 2016 r.

K U R E N D A

Szanowni Państwo!

Informuję, że ulega zmianie termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biała.

Opłatę należy wnosić w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach:

  1. za I kwartał do 20 marca danego roku;
  2. za II kwartał do 20 czerwca danego roku;
  3. za III kwartał do 20 września danego roku;
  4. za IV kwartał do 20 grudnia danego roku.

Termin wniesienia opłaty za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień upływa w dniu 20 września 2016 r.

Przypominam, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać:

  1. w kasie Urzędu Gminy,
  2. przelewem na rachunek bankowy Gminy Biała nr: 79 9244 0003 0000 0039 2000 0020,
  3. u inkasenta.

Wysokość opłat pozostaje bez zmian.

 

Informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi zamieszczane są na stronie www.gminabiala.pl w zakładce „gospodarka odpadami komunalnymi”.

WÓJT

 /-/ Aleksander Owczarek