Sala gimnastyczna w Białej wyposażona została w nowe energooszczędne lampy. Od października br. uczniowie korzystać mogą ze znacznie lepiej oświetlonej sali sportowej.  Dotychczasowe 25 lamp

żarowych o mocy 400 W każda zastąpiono piętnastoma  lampami ledowymi o mocy 200 W każda. Łączne zużycie energii elektrycznej zmaleje więc o 7 KW: z 10 KW do 3 KW.  Nowe lampy dają natężenie oświetlenia średnio rzędu 300 luxów na powierzchni boiska w sali.

Koszt lamp i ich  zainstalowania ma sfinansować się ostatecznie z oszczędności zużycia energii na przestrzeni ok. 30-tu miesięcy . Dostawca – firma Vision Lighting z Jastrzębia Zdroju - udzieliła na zainstalowane lampy pięcioletniej gwarancji. Wymiany lamp dokonano po przeprowadzeniu analizy opłacalności tego przedsięwzięcia. Namacalne oszczędności pojawią się w trzecim roku po ich zamontowaniu.