Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypominające o upływającym terminie składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc udzielaną po szkodach spowodowanych wystąpieniem

w miesiącu sierpniu br. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego.