W dniu 27 października br. w Gminie Biała na zaproszenie wójta gościli przedstawiciele Gminy Czarna: Wójt Gminy Józef Chudy i Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Administracyjnych w Urzędzie

Gminy Paweł Sygulski. Gmina Czarna leży w powiecie dębickim w woj. podkarpackim. Goście zawitali na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Biała. Wójt Józef Chudy - pasjonat szachów i także pracy społecznej na rzecz  lokalnej społeczności - przedstawił swoją gminę i wskazał na obszary możliwej współpracy między gminami: sport, turystyka, kultura, działania OSP czy współpraca KGW.

Świat jest mały! Jak się okazuje ,,korzenie podkarpackie” odkrył przed obecnymi Przewodniczący Komisji Pan Władysław Bakota.

Goście odwiedzili Publiczną Szkołę Podstawową w Białej, jednostkę OSP w Białej, zawitali do kościoła w Wiktorowie w towarzystwie ks. Proboszcza Mirosława Rapci, zapoznali się z aktualnie realizowanymi inwestycjami w Gminie Biała innymi zadaniami bieżącymi.

Kontakt miedzy gminami zawiązał się po ,,łączach szachowych”: w 2007 r. drużyny szkolne z Wieluniu (Szkoła Podstawowa nr 5, Gimnazjum nr 1 i 3 – organizatorem wyjazdu był obecny wójt Gminy Biała, będący wtedy prezesem Wieluńskiego Towarzystwa Szachowego) grały w Chotowej gm. Czarna

w Mistrzostwach Polski Szkół w Szachach, w 2016 Paweł Sygulski i Aleksander Owczarek jako zawodnicy grali wspólnie pod szyldem drużyny samorządowej w Mistrzostwach Polski Administracji Publicznej w Szachach.

Pan Paweł Sygulski ma natomiast swoje korzenie w pobliskiej Praszce, skąd pochodzi jego dziadek – znany zegarmistrz, szachista amator - i ojciec Bogusław, który wraz z swoim bratem Arturem byli szachistami. Bracia Sygulscy należeli w latach osiemdziesiątych do krajowej czołówki. Wuj Artur trzykrotnie reprezentował Polskę na Olimpiadach Szachowych.

Zapowiedziana została rewizyta na początku przyszłego roku. Czas pokaże jaka będzie przyszła współpraca.