4 listopada 2018 r. to bardzo ważna data dla mieszkańców gminy Biała. W tym dniu na 3 cmentarzach parafialnych: w Białej, Łyskorni i Naramicach zostały odsłonięte tablice upamiętniające weteranów walk i wojen

o niepodległość  i granice odradzającej się Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1914 – 1921. Odsłonięcie tablic to pokłosie inicjatywy, z którą wystąpił Wójt Gminy Biała – Pan Aleksander Owczarek w lutym 2018 r. „Ocalmy od zapomnienia – świadectwo patriotyzmu przodków”. 100-tna Rocznica Odzyskania Niepodległości RP to doskonała okazja, aby uczcić odzyskanie niepodległości kraju na gruncie lokalnym, uczcić i ocalić od zapomnienia ludzi z naszej gminy, którzy o tę wolność, z bronią w ręce na polach walk walczyli. Potomkowie złożyli ankiety, w których zaświadczyli, iż członkowie ich rodzin, brali aktywny udział w walkach o odzyskanie niepodległości.
Na podstawie tych ankiet, po weryfikacji i analizie powstały trzy piękne tablice pamiątkowe. Tablice zostały umieszczone na cmentarzach w Białej, Łyskorni i Naramicach, a przedstawiciele rodzin osób umieszczonych na tablicach, uroczyście dokonali aktu odsłonięcia.
Jako pierwsza została odsłonięta tablica z 15 nazwiskami na cmentarzu parafialnym w Naramicach, następna z 12 nazwiskami została odsłonięta na cmentarzu parafialnym w Łyskorni i w godzinach popołudniowych tablica z 26 nazwiskami na cmentarzu parafialnym w Białej.
Wszystkich przybyłych na kolejne uroczystości powitała w imieniu Wójta Gminy Biała i własnym – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej – Pani Katarzyna Pichlińska – szczególnie gorąco rodziny osób, których nazwiska zostały umieszczone na tablicach pamiątkowych. W uroczystościach wzięli udział: sekretarz gminy Biała – Pani Henryka Stempień , historyk, nauczyciel – Pan Maciej Ciesielski, radny Rady Powiatu Wieluńskiego – Pan Grzegorz Mielczarek, Przewodnicząca Rady Gminy w Białej – Pani Małgorzata Pichlak wraz z radnymi gminy Biała, sołtysi z gminy Biała, dyrektorzy Publicznych Szkół Podstawowych z Białej – Pani Anna Wojtas, z Młyniska – Pani Joanna Wątroba, z Naramic – Pan Tomasz Czarny wraz z młodzieżą szkolną, która czynnie włączyła się w pomoc w realizację projektu , poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Białej, Łyskorni, Naramic, Wiktorowa i Zabłocia oraz Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Po bardzo uroczystym odsłonięciu tablic, przez rodziny osób umieszczonych na tablicach, proboszczowie z poszczególnych parafii: w Naramicach – ksiądz Wojciech Szulakiewicz, w Łyskorni, w asyście proboszcza z Młyniska Sławomira Wodzisławskiego – ksiądz Józef Ogorzały, w Białej – ksiądz Mirosław Rapcia – dokonali poświęcenia poszczególnych tablic.
Przedstawiciele mieszkańców gminy Biała i Rady Gminy Biała oraz Związku Kombatantów RP złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów oraz zapali znicze. Młodzież ze szkół z gminy Biała zapaliła przy grobach weteranów znicze w kolorach białym i czerwonym.
Na cmentarzu w Białej, lokalna pisarka Pani Edyta Kupska wyrecytowała wiersz swojego autorstwa pt. „Jedenasty listopada”.
Wszystkie te uroczystości odbyły się w bardzo podniosłej atmosferze, bardzo ważnym elementem scenariusza imprezy było przedstawienie projektu i szczegółów z jego realizacji przez osobę odpowiedzialną merytorycznie, nauczyciela historii w Publicznej Szkole Podstawowej – Pana Damiana Orłowskiego. Przedstawiając realizacje projektu podkreślił, że nie było łatwo odnaleźć akt osób, to często było to troszkę szukanie po omacku. Starał się weryfikować  ankiety w najbardziej możliwy sposób, tak aby stwierdzić, że te osoby były tutaj urodzone, że ich wiek był odpowiedni tak, żeby odpowiadał powołaniu do wojska akurat w tym okresie. Wierzy w to, że będą docierały do kolejne informacje, że odnajdą się nowe źródła a następne 2 lata zostaną poświęcone na uzupełnienie wiadomości i rzetelne zweryfikowanie  informacji.
Zabierając głos Wójt Gminy Biała – Pan Aleksander Owczarek podziękował wszystkim, którzy czynnie uczestniczyli w weryfikacji danych i ostatecznym wyglądzie tablic: Pani Henryce Stempień, Pani Barbarze Chrzanowskiej, Panu Robertowi Nawrockiemu. Panu Dariuszowi Cieślakowi za wykonanie stelaży ze stali, brygadzie  remontowej z Urzędu Gminy Biała za wykonanie wykopu i zamontowanie stelażu, położenie kostki. Firmie kamieniarskiej Pana Adama Śmiałka za przepiękne wykonanie tablic.
Całą uroczystość uświetniły Orkiestry Dęte z Naramic i z Białej, które odegrały hymn i pieśni patriotyczne z tamtych czasów; „Pierwsza Brygada” i „Jak to na wojence ładnie”.

DSCN0325
DSCN0323
DSCN0322
DSCN0319
DSCN0318
DSCN0316
DSCN0314
DSCN0310
DSCN0307
DSCN0301
DSCN0298
DSCN0295
DSCN0287
DSCN0284
DSCN0278
DSCN0276
DSCN0275
DSCN0274
DSCN0272
DSCN0268
DSCN0261
DSCN0259
DSCN0253
DSCN0250
DSCN0246
DSCN0241
DSCN0237
DSCN0232
DSCN0229
DSCN0228
DSCN0222
DSCN0220
DSCN0218
DSCN0216
DSCN0215
DSCN0210
DSCN0206
DSCN0203
DSCN0197
DSCN0202
DSCN0191
DSCN0187
DSCN0179
DSCN0171
Biaa3
Biaa2
Biaa
DSCN0325 DSCN0323 DSCN0322 DSCN0319 DSCN0318 DSCN0316 DSCN0314 DSCN0310 DSCN0307 DSCN0301 DSCN0298 DSCN0295 DSCN0287 DSCN0284 DSCN0278 DSCN0276 DSCN0275 DSCN0274 DSCN0272 DSCN0268 DSCN0261 DSCN0259 DSCN0253 DSCN0250 DSCN0246 DSCN0241 DSCN0237 DSCN0232 DSCN0229 DSCN0228 DSCN0222 DSCN0220 DSCN0218 DSCN0216 DSCN0215 DSCN0210 DSCN0206 DSCN0203 DSCN0197 DSCN0202 DSCN0191 DSCN0187 DSCN0179 DSCN0171 Biaa3 Biaa2 Biaa