Projekt pod nazwą "Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Naramice" dofinansowany został ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji przedmiotowego projektu

wykonano dokumentację projektową, zorganizowano zakup elementów siłowni zewnętrznej oraz dokonano montażu zakupionego asortymentu w miejscu wykonania projektu: miejscowość Naramice, gm. Biała, teren boiska przy Szkole Podstawowej w Naramicach.

Celem projektu było stworzenie alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców sołectwa Naramice – dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Naramicach.
Członkowie OSP Naramice oraz mieszkańcy sołectwa brali czynny udział w przygotowaniu i organizowaniu zakupu elementów siłowni. Przed zakupem elementów siłowni wykonana została dokumentacja projektowa oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Wieluniu.

Członkowie OSP Naramice oraz mieszkańcy sołectwa Naramice dokonali montażu zakupionego asortymentu.

Siłownia zewnętrzna w m. Naramice cieszy się już teraz popularnością wśród mieszkańców sołectwa oraz uczniów Szkoły Podstawowej.


Całkowity koszt projektu: 19 433,48 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 5 000,00 zł.

P1090596
P1090595
P1090594
P1090593
P1090592
P1090591
P1090590
P1090589
P1090588
P1090587
P1090586
P1090585
P1090584
P1090582
P1090583
P1090596 P1090595 P1090594 P1090593 P1090592 P1090591 P1090590 P1090589 P1090588 P1090587 P1090586 P1090585 P1090584 P1090582 P1090583