Wójt Gminy Biała, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej oraz Sołectwo Brzoza serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Biała na Gminną Wieczerzę Wigilijną, która odbędzie się 16 grudnia 2018 r.

w sali OSP w Brzozie.