Projekt pod nazwą "Budowa kortu tenisowego w miejscowości Łyskornia, gm. Biała" dofinansowany został ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W ramach realizacji zadania zostały wykonane następujące kategorie robót budowlanych:
- roboty pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- nawierzchnia rekreacyjno – sportowa,
- akcesoria do tenisa ziemnego,
- piłkochwyty,
- rekultywacja terenu.

Realizacja zadania przyczyniła się do rozładowania potrzeb na korzystanie z ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej. Ogólnodostępny kort tenisowy w Łyskorni służy mieszkańcom miejscowości Łyskornia oraz mieszkańcom pozostałych miejscowości z terenu Gminy Biała.

Realizacja zadania wzbogaciła wachlarz ogólnodostępnych usług sportowo – rekreacyjnych skupiających się wokół Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni. Celowość realizowanego zadania przejawia się m.in. wyborem miejsca budowy kortu, które jest miejscem oferującym inne ogólnodostępne usługi kulturalne oraz sportowo – rekreacyjne: siłownia, sala gimnastyczna, czytelnia, boiska do piłki siatkowej i do piłki nożnej.
Efekt użytkowy przejawia się głównie poszerzeniem wachlarza ogólnodostępnych usług sportowo – rekreacyjnych oferowanych mieszkańcom Gminy Biała oraz umożliwieniem rozwoju pasji i zainteresowań wśród dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt projektu: 231 233,87 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 80 000,00 zł.