Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej, Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozie oraz Sołectwo Brzoza zapraszają na IV Zimowy Turniej Szachowy, który odbędzie się 10 lutego 2019 r. w sali OSP w Brzozie