Wójt Gminy Biała informuje, że przedłużony został do dnia 31 marca 2019 r.  pierwszy w 2019 r. termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej (podst. prawna – ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 428)

Informacja pierwotna:

Wójt Gminy Biała informuje, że od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Biała w godzinach 8.00 - 14.00. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

- pokój Nr 14 – sołectwa: Biała Pierwsza, Biała Druga, Biała Kopiec, Brzoza,

- pokój Nr 16 – sołectwa: Biała Rządowa, Biała Parcela, Kopydłów, Łyskornia, Janowiec, Naramice, Radomina, Rososz, Śmiecheń, Zabłocie,

- pokój Nr 17 – sołectwa: Młynisko Pierwsze, Młynisko Wieś, Wiktorów.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2019 roku wynosi: 100,00 zł na 1 ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Do wniosków należy dołączyć faktury lub ich kopie, dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r. oraz zaświadczenie z ARiMR o liczbie DJP bydła w gospodarstwie rolnym za rok 2018 (w przypadku posiadania bydła).

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w miesiącu  kwietniu 2019 r. w sposób wskazany w złożonym wniosku.

Aleksander Owczarek

Wójt Gminy Biała

W załączeniu :
1. Nowy wzór wniosku
2. Informacja dla posiadaczy bydła