Wójt Gminy Biała oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej zapraszają Panie na Karnawałowy Dzień Kobiet, który odbędzie się w dniu 3 marca 2019 r. w sali OSP w. Białej. Gwiazdą imprezy będzie Pani Magdalena Durecka.