Urząd Gminy Biała organizuje szkolenie dotyczące możliwości jakie daje program "Czyste Powietrze". Szkolenie poprowadzi M. Chudzia. Miejsce i termin: Urząd Gminy Biała, 20 marca 2019 r. godz. 1300