Komunikat Wójta Gminy Biała dotyczący obowiązków właścicieli nieruchomości (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 13 września 1996 r.) w zakresie utrzymania czystości i porządku na posesjach.