Zaproszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu na szkolenie dla osób dokonujących uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny (ubój przez właściciela lub osobę działającą na odpowiedzialność

i pod nadzorem właściciela). Szkolenie odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Wieluniu, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, w sali konferencyjnej, pok.101 od godz. 900.