Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że rozpoczyna procedurę likwidacji lub w przypadku zgłoszenia się użytkownika przejazdu, przekwalifikowania przejazdu kolejowo - drogowego

do kat. "F" w km 71,460 linii kolejowej nr 181 Herby Nowe - Oleśnica.