12 kwietnia 2019 r. w miejscowości Łyskornia oficjalnie otwarto kort tenisowy i siłownię napowietrzną. Obiekty te powstały dzięki otrzymanym dofinansowaniom z Urzędu Marszałkowskiego oraz Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”. 

W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Biała – Aleksander Owczarek, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego – Dariusz Klimczak, Radni Rady Powiatu w Wieluniu – Andrzej Stępień i Grzegorz Mielczarek, Prezes LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” – Agnieszka Wasińska, Przewodnicząca Rady Gminy w Białej – Barbara Pawełczyk wraz z radnymi, członkowie Zarządu LKS w Łyskorni, sołtysi, mieszkańcy sołectwa Łyskornia.

Oficjalnego otwarcia dokonał Wójt Gminy Biała  - Aleksander Owczarek podkreślając że jest bardzo zadowolony, że po pokonaniu wielu trudności, zadanie udało się doprowadzić do zrealizowania i cieszy się, ze marzenie zarówno sportowców jak i wszystkich mieszkańców zostało spełnione.
Koszt budowy kortu to kwota 240 tyś. zł., z czego 80 tyś. zł. to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, 25 tyś. zł. z Funduszu Sołeckiego w Łyskorni, 130 tyś. z budżetu Gminy Biała.

Pierwsze piłki na korcie odbili Panowie – Dariusz Klimczak i Andrzej Stępień, a krótki pokaz gry w tenisa ziemnego dały mieszkanki Hubów, pasjonatki gry – Pani Ewa Nogala z córką Julią. Julia od 8 roku życia uczy się grać w tenisa ziemnego, obecnie reprezentuje Klub Tenisowy Włókniarz Kalisz oraz Klub tenisowy Slavia Orlova z Republiki Czeskiej. Bierze udział w licznych turniejach i rozgrywkach ligowych jak i  indywidualnych. Może pochwalić się wieloma sukcesami Zarówno w grze singlowej jak i w grze deblowej.

Drugim otwieranym obiektem była siłownia napowietrzna, która powstała dzięki projektowi złożonemu do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko – Sieradzka” przez Ludowy Klub Sportowy w Łyskorni pn. „Budowa siłowni plenerowej na boisku sportowym w miejscowości Łyskornia”, koszt zadania to 32 tyś. zł. w całości pokryte ze środków Stowarzyszenia.
Otwarcia obiektu dokonała Prezes LGD w Wieluniu – Agnieszka Wasińska wraz z Panią Martą Żbik – sołtyską z sołectwa Łyskornia oraz Wiceprezesem LKS Łyskornia – Mariuszem Krzywdą.
Uroczystość otwarcia tych sportowych obiektów wykorzystana została przez Wójta Gminy Biała do złożenia podziękowań za współpracę w kadencji 2014 - 2018 byłemu wicemarszałkowi, a  obecnie Radnemu Sejmiku Województwa Łódzkiego - Dariuszowi Klimczakowi oraz byłemu Staroście Wieluńskiemu, obecnie Radnemu Rady Powiatu w Wieluniu - Andrzejowi Stępniowi.