Aby Święta Wielkiej Nocy były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia dającego radość, pokój i nadzieję. Wszelkiej pomyślności Mieszkańcom Gminy Biała życzą: Barbara Pawełczyk - Przewodnicząca

Rady Gminy Biała z Radnymi oraz Aleksander Owczarek - Wójt Gminy Biała wraz z pracownikami Urzędu Gminy Biała.