W dniu 27 kwietnia 2019 r. w wieku 70 lat zmarł Radny Gminy Biała oraz wieloletni Sołtys Sołectwa Biała Rządowa - Pan Władysław Bakota. Msza Św. żałobna odbędzie się w dn. 30.04.2019 r. o godz. 1400 w kościele

pw. Św. Piotra w Okowach w Białej.