Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Oddział w Kościerzynie Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Wieluń zaprasza  na szkolenie dla osób wykonujących zabiegi środkami

ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie oraz nabywających środki ochrony roślin.

Koszt szkolenia uzupełniającego dla osób, którym upływa ważność poprzedniego kursu od dnia wystawienia 5 lat: 80,00 zł.

 

Zapisy: Agnieszka Trojak - tel. 517 – 738 - 526.