20 maja 2019 r. Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Białej odwiedził Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa prezentując najmłodszym przedstawienie pt. „Prastara Książnica – Skarb

i Tajemnica” …bo mądrość tkwi nie tylko w wi-fi. Jest to bajka promująca czytelnictwo oraz świadome korzystanie z Internetu.

Przesłanie z niej płynące miało na celu uświadomić widzom, że książki są ogromną skarbnicą wiedzy, a Internet nie może zastąpić wszystkich innych źródeł informacji. Główni bohaterowie przedstawienia pokazali dzieciom, że świat nie zamyka się tylko na "szklanym ekranie", że prawdziwe życie toczy się poza nim.

Spektakl w przyjemny sposób uzmysłowił również uczniom jak ważną rolę w życiu każdego człowieka pełni kontakt "twarzą w twarz" z drugim człowiekiem, prawdziwa przyjaźń, wzajemna pomoc i szacunek.

Dziecięca publiczność była zachwycona czego dowodem były uśmiechy na ich twarzach.

20190520114626
20190520115824
20190520114217
20190520114211
20190520113904
20190520113611
20190520112250
20190520113512
20190520111537
20190520111520
20190520114626 20190520115824 20190520114217 20190520114211 20190520113904 20190520113611 20190520112250 20190520113512 20190520111537 20190520111520