Od listopada 2018 r. trwała wymiana żarówek w oświetleniu ulicznym na terenie gminy Biała. W ciągu drogi krajowej nr 74 żarówki ledowe (łącznie 139 szt.) świecą na odcinku ok. 7 km. Mają one moc 68 Watów

każda, barwę ok. 5000 K oraz wydajność strumienia świetlnego 160 Lumenów/Wat. Wcześniej w kadencji 2010 – 2014 założono 30. opraw ledowych o zużyciu energii ok. 130 W każda. Ledowe żarówki 68. watowe wkręcone zostały w miejsce sodowych żarówek 250. watowych i 150. watowych, które wraz z dławikami pobierały moc odpowiednio ok. 290 W i 190 W. Dzięki temu przedsięwzięciu droga krajowa jest w pełni oświetlona i zdecydowanie wzrósł na niej poziom bezpieczeństwa ruchu w czasie nocnym i o zmroku.

Wcześniej w miejscowości Naramice wzdłuż drogi powiatowej na odcinku ok. 2 km wymieniono 38 żarówek sodowych o mocy wraz z dławikiem ok. 190 W każda na żarówki ledowe o mocy  34 W każda.

Oszczędności w zużyciu energii są więc widoczne gołym okiem. Wynikać one będą również ze zmniejszenia zamówionej mocy. Wykonując te zamiany żarówek przywrócono oświetlenie na każdym słupie, wcześniej oświetlenie było aktywne na co drugim.

Podobnie zamiany źródeł światła z sodowych na ledowe o mocy 34 W nastąpią w miesiącu czerwcu w miejscowościach Huby (23 sz.), Pieńki (14 szt.)  i Biała Kopiec wzdłuż drogi powiatowej (26 szt.).

Zakupy żarówek ledowych w przypadku drogi krajowej i Naramic nastąpiły ze środków będącymi zwrotem z realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Biała za rok 2017, natomiast w przypadku miejscowości Huby, Pieńki i Biała Kopiec zakup sfinansowany został z funduszów sołeckich sołectw: Młynisko Wieś, Młynisko Pierwsze, Biała Kopiec.

Resized20190604222527605
Resized201906042219542566
Resized201906042224431356