Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Konsultacje odbędą się 14 czerwca 2019 r. w godz. 09:00 – 11:30, Urząd Gminy w Białej, Biała Druga 4b, sala nr 18, I piętro.

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in. środki na otwarcie działalności gospodarczej, dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, środki na szkolenia,

Informacje dostępne są również na stronach: www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl.