Troje  dzieci  z  rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy zakwalifikowanych zostało na kolonie organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli. Kolonie odbywają

się w Ośrodku  Szkoleniowo – Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród”  w Załęczu Wielkim  w okresie od 05.07.2019 r. do 18.07.2019 r.

Gminny Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Białej  przyczynił   się   również w rozpropagowaniu informacji na temat kolonii organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  dla dzieci rolników, choć istnieje także możliwość  aby mogły z tej oferty skorzystać również dzieci , których rodzice nie podlegają pod KRUS. Kolonie w Jastrzębiej Górze mają odbyć się w okresie od 11 – 21 sierpnia 2019 r.

W  dniach od 22.06.2019 r.  do 01.07.2019 r.  18  dzieci   z   terenu    gminy   Biała  wypoczywało na koloniach letnich w Iwoniczu Zdrój, corocznie organizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w  Białej.

Podczas  kolonii  realizowany  był  program  obejmujący:
- wycieczki  turystyczne  m.in.  do  Krosna,  Sanoka  oraz  nad  Zalew  Soliński,
- zajęcia  sportowe,  gry  i  zabawy  ruchowe,
- gry   i  zabawy  świetlicowe,  konkursy,  ogniska,  dyskoteki,
- zajęcia  artystyczne,
- działania  w  zakresie  promocji  zdrowego  stylu  życia  i profilaktyki uzależnień.