W dniach od 24 czerwca do 3 lipca 2019 r. członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gmin Biała i Ostrówek brały udział w Obozie Szkoleniowo – Wypoczynkowym zorganizowanym przez

Ochotniczą Straż Pożarną w Zabłociu, przy współudziale Urzędu Gminy Biała.
W obozie wzięło udział 59 uczestników, z gminy Biała – 40 osób i z gminy Ostrówek – 19 osób.
Uczestnicy zakwaterowani zostali w Kompleksie Turystycznym Sudety Ośrodku Banderoza w Głuchołazach, gdzie pod okiem wykwalifikowanej kadry podnosili poziom wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone były przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Białej – druha Jana Leszczyńskiego.
Młodzież aktywnie spędzała czas biorąc udział rozgrywkach sportowych w piłkę siatkową i nożną, biegach oraz zajęciach na basenie. Na terenie Ośrodka  zorganizowane zostały również różne atrakcje w postaci płukania złota z Górskim Gawędziarzem a także wyjazd na Painball. Niezwykłą atrakcją okazało się również nocne przejście zboczem Góry Chrobrego.   
Uczestnicy wzięli również udział w dwóch wycieczkach, jedna – do Czech, do miejscowości Jesenik + jaskinie na Pomezi i druga – zaginione miasto Resnau – park rozrywki.

Projekt organizacji obozu współfinansowany był przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (dotacja) oraz gminę Biała i gminę Ostrówek.
W podsumowaniu obozu i wręczeniu nagród wzięli udział: Przewodnicząca Rady Gminy Biała – Pani Barbara Pawełczyk, Wójt Gminy Biała – Pan Aleksander Owczarek, Sekretarz ZG ZOSP RP w Białej – Barbara Chrzanowska, Naczelnik OSP Łyskornia – dh Paweł Pawełczyk oraz  Honorowy Prezes OSP Biała – dh Eugeniusz Mak.


Zadanie współfinansowane przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem
„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych
do działań ratowniczo-gaśniczych”.

P1110156
P1110130
P1110121
P1110117
P1110116
P1110115
P1110111
P1110109
P1110107
P1110092
P1110066
P1110059
P1110047
P1110029
P1100997
P1110008
P1100952
P1100950
P1100947
P1100945
P1100935
P1100876
P1100887
P1100851
P1100750
P1100714
P1100612
P1100670
P1100597
P1100571
P1100471
P1100493
P1100444
P1100362
P1100352
P1100313
P1100252
P1100285
P1100215
P1100225
P1110156 P1110130 P1110121 P1110117 P1110116 P1110115 P1110111 P1110109 P1110107 P1110092 P1110066 P1110059 P1110047 P1110029 P1100997 P1110008 P1100952 P1100950 P1100947 P1100945 P1100935 P1100876 P1100887 P1100851 P1100750 P1100714 P1100612 P1100670 P1100597 P1100571 P1100471 P1100493 P1100444 P1100362 P1100352 P1100313 P1100252 P1100285 P1100215 P1100225