Gmina Biała informuje, że na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała” z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane

do kwoty 43 299,00 zł w formie dotacji na podstawie umowy dotacji Nr 44/OZ/D/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Koszt całkowity zadania:  48 110,70 zł

link do strony www.zainwestujwekologie.pl