30 czerwca 2019 roku w upalne, niedzielne popołudnie można było zasłuchać się w pięknych utworach granych przez orkiestry dęte uczestniczące w XIV Przeglądzie Orkiestr Dętych w Białej. Przegląd rozpoczął się

o godzinie 1500 paradą orkiestr, która ruszyła spod budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej na obiekt GOSiR , gdzie odbywały się główne uroczystości. Przegląd oficjalnie rozpoczęła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej - Katarzyna Pichlińska witając przybyłych gości: Posła na Sejm RP – Pawła Rychlika, radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego – Andrzeja Chowisa, wicestarostę powiatu wieluńskiego – Krzysztofa Dziubę, zastępcę naczelnika Wydziału Kultury w starostwie wieluńskim – Małgorzatę Zygmunt, Wójta Gminy Biała – Aleksandra Owczarka, Przewodnicząca Rady Gminy Biała – Barbarę Pawełczyk wraz z radnymi, sołtysów wszystkich przybyłych a w szczególności przybyłe orkiestry.

Gośćmi specjalnymi Przeglądu Orkiestr byli, byli członkowie Orkiestry Dętej z Białej, o których nigdy nie zapominamy przy takiej uroczystości. Na Przegląd przybyły i wspaniale się na Nim zaprezentowały orkiestry z Czarnożył, Wierzchlasa, Pątnowa, Naramic, Koźminka, Lubania i Białej. 

Po zakończonym koncercie orkiestr, przed zgromadzoną publicznością zaprezentowała się młodzież z sekcji muzycznej GOKiS w Białej.
Chociaż Przegląd Orkiestr nie był konkursem to zakończył się wręczeniem nagród, pucharów i dyplomów dla wszystkich występujących.
Celem tradycyjnie organizowanego Przeglądu w Gminie Biała jest prezentacja dorobku orkiestr, która daje możliwość wspólnego muzykowania oraz okazję do kształtowania charakterów młodych pokoleń. Dla członków zespołów takie spotkania to czas na integrację, ale również szansa na wymianę doświadczeń.

Obraz-2116
Obraz-2076
Obraz-2064
Obraz-2055
Obraz-2052
Obraz-2035
Obraz-2023
Obraz-2013
Obraz-2014
Obraz-2007
Obraz-2001
Obraz-2002
Obraz-1986
Obraz-1954
Obraz-1959
Obraz-1940
Obraz-1927
Obraz-1933
Obraz-1917
Obraz-1922
Obraz-1912
Obraz-1909