Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz 1700, na pamiątkę 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, na terenie Gminy Biała wyemitowany zostanie ciągły dźwięk syreny w czasie

jednej minuty.

[Głośna próba syren prowadzona będzie w ramach treningu systemu ostrzegania i alarmowania, zgodnie z §10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96)].

Wójt Gminy Biała

/-/ Aleksander Owczarek