Od wielu lat istnieje problem ciśnienia w gminnej sieci wodociągowej. Szczególnie jest to uciążliwe w okresach letnich. Przyczyną jest stan istniejący wodociągu gminnego. Zlecony w tym roku audyt – raport

ujawnia mankamenty, które trzeba usunąć. Wskazuje na najważniejsze przyczyny dzisiejszego stanu rzeczy:
1. niewystarczające przekroje niektórych połączeń głównych nitek,
2. brak połączenia sieci wodociągowej związanej z hydrofornią Naramice z siecią wodociągową związaną z hydrofornią Poręby w końcowych lokalizacjach tych wodociągów,
3. brak sterowania ,,współpracą” dwóch hydroforni.  

Informacją pozytywną zawartą w audycie jest fakt, że zasoby wody w obu ujęciach są dostatecznie duże, by na wiele lat zaspokoić potrzeby mieszkańców gminy Biała. Nie trzeba więc myśleć o nowym ujęciu.
Nieunikniona jest jednak w najbliższej przyszłości modernizacja hydroforni w Naramicach. Gmina jest w trakcie zlecania projektu takiej modernizacji.
Zlecono również mapy do celów projektowych, by można przebudowywać sieć wodociągową. W pierwszej kolejności (w obecnym roku jeszcze) gmina chce wykonać połączenie sieci (Poręby – Naramice) wzdłuż drogi z Radominy do Naramic (ok. 800 m) oraz łączenie linii wodociągowej nitką o większym przekroju w miejscowości Dziadownia (ok. 250 m). Jako następny krok przewiduje się połączenie końców sieci w miejscowościach Kącik i Kopydłówek (ok. 1 100 m) oraz łączenie linii wodociągowej nitką o większym przekroju wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej od drogi krajowej do Wiktorowa (ok. 900 m).