W czasie sesji Rady Gminy Biała w dniu 19 września 2019 r. miały miejsce dwa wydarzenia okazjonalne. Pierwsze to podziękowanie Firmie Witamina z Białej Rządowej za współpracę w realizacji porozumienia

z dnia 31 października 2017 r. i wykonanie przebudowy zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 74 na drogę wewnętrzną – działka nr 1123, obręb Biała Rządowa. Symboliczną tabliczkę w etui z rąk Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy odebrali Panowie Paweł Baryła i Michał Słaby.

Drugie to symboliczne przekazanie kluczyków i symboliczny chrzest ciągnika zakupionego przez Gminę. Inicjatywa zakupu ciągnika przy  udziale funduszy sołeckich powstała w poprzedniej kadencji. Wśród inicjatorów tego działania była m. in. Przewodnicząca Rady Gminy Biała w poprzedniej kadencji, obecna radna - Małgorzata Pichlak. Wójt podziękował sołectwom i wszystkim osobom biorącym udział w dialogu technicznym i procedurze postępowania o udzielnie zamówienia publicznego: radnym – Zbigniewowi Kupskiemu i Edwardowi Prażmowskiemu oraz pracownikom urzędu – Annie Pluskota, Grzegorzowi Mielczarkowi, Mirosławowi Jamrozikowi i Grzegorzowi Urbankowi.

P1110239
P1110237
P1110235
P1110236
P1110234
P1110224