Projekt pod nazwą "Urządzenie siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na terenie Sołectwa Zabłocie" dofinansowany został ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji

przedmiotowego projektu zorganizowano i dokonano zakupu oraz montażu elementów siłowni zewnętrznej: wyciąg górny na słupie + prasa nożna – 1 szt., orbitrek wolnostojący – 1 szt., biegacz wolnostojący – 1 szt. Przygotowanie terenu oraz montaż zakupionego asortymentu – wkład własny mieszkańców sołectwa Zabłocie.

Celem projektu było stworzenie alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców sołectwa Zabłocie – dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw znajdującym się na terenie Sołectwa.

Mieszkańcy sołectwa Zabłocie brali czynny udział w wyborze oraz przygotowaniu zakupu. Montaż zakupionych urządzeń dokonany został również przez mieszkańców sołectwa.

Realizacja projektu sprzyja integracji społeczności lokalnej. Tworzenie alternatywy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży i dorosłych „na świeżym powietrzu” ma na celu odciągnięcie ich sprzed telewizorów, komputerów, tabletów i smartfonów. Wzbogacenie wyposażenia przestrzeni publicznej zachęci ich niewątpliwie do aktywności fizycznej.

Całkowity koszt projektu: 10 600,14 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 6 388,70 zł.

WP20191113084509Pro
WP20191113084422Pro
WP20191113084414Pro
WP20191113084357Pro
WP20191113084342Pro
WP20191113084305Pro
WP20191113084236Pro
WP20191113084247Pro