W dniu 15 listopada 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Białej odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 40 – lecia działalności Zespołu Śpiewaczego "Naramianki" z Naramic. Wśród zaproszonych

gości obecni byli: Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzej Howis, Starosta powiatu wieluńskiego Marek Kieler, Radny Powiatu Grzegorz Mielczarek, Wójt gminy Biała Aleksander Owczarek, Przewodnicząca Rady Gminy Biała Barbara Pawełczyk, Sekretarz gminy Henryka Stempień, Panie z Zespołu Śpiewaczego Biała, Kapela Ludowa ,,Lututowianie”, byłe dyrektorki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej, Państwo Małgorzata i Jerzy Kaszubowie.

Przybyłych gości powitała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej Katarzyna Pichlińska, szczególnie gorąco 91 letnią Panią Genowefę Pluskotę – założycielkę Zespołu, która obecnie już czynnie nie bierze udziału w działalności Zespołu. Dyrektor, przedstawiła krótką historię powstania Zespołu, najważniejsze fakty i osiągnięcia jakie miały miejsce w czasie 40 – lat działalności oraz złożyła dostojnym Jubilatkom serdeczne życzenia i gratulacje.

Ta niezwykła uroczystość była okazją do wręczenia licznych upominków i wyrażenia wielu słów uznania, podziękowań za wiele lat działalności i prezentacji naszego regionu. Panie otrzymały życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i owocnych sukcesów na dalsze lata, aktywności twórczej i motywacji do kultywowania naszej regionalnej tradycji ludowej.

Jeśli Jubileusz to również śpiew i radość. Popłynęły piękne melodie ludowe w wykonaniu ,,Naramianek” i kapeli ,,Lututowianie” oraz wszystkich gości.

Aktualny skład Zespołu Śpiewaczego ,,Naramianki’ tworzą:
- Joanna Kordas
- Wiesława Kaniewska
- Aleksandra Gwiazda
- Agnieszka Suwara - kierownik
- Maria Grabowska
- Henryka Morawka
- Mirosława Kiczka
- Henryka Gruchot
- Andrzej Wajner  - instruktor

Uroczystość była również okazją do przecięcia wstęgi i uroczystego otwarcia sal Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej po modernizacji. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  pozyskał środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dzięki czemu zmienił się wizerunek sal, klatki schodowej i zamontowano windę dla odwiedzających ośrodek kultury.

PB151511
PB151510
PB151509
PB151507
PB151506
PB151503
PB151501
PB151500
PB151498
PB151494
PB151492
PB151489
PB151488
PB151487
PB151485
PB151484
PB151483
PB151481
PB151480
PB151479
PB151477
PB151476
PB151475
PB151473
PB151472
PB151471
PB151470
PB151468
PB151467
PB151465
PB151464
PB151462
PB151461
PB151459
PB151457
PB151456
PB151454
PB151452
PB151451
PB151450
PB151446
PB151445
PB151441
PB151436
PB151435
PB151434
PB151433
PB151432
PB151431
PB151430
PB151429
PB151427
PB151426
PB151425
PB151424
PB151423
PB151422
PB151421
PB151420
PB151419
PB151418
PB151417
PB151416
PB151415
PB151414
PB151413
PB151412
PB151411
PB151410
PB151409
PB151408
PB151407
PB151406
PB151405
PB151404
PB151403
PB151401
PB151400
PB151399
PB151398
PB151397
PB151396
PB151393
PB151392
PB151391
PB151390
PB151389
PB151388
PB151386
PB151383
PB151511 PB151510 PB151509 PB151507 PB151506 PB151503 PB151501 PB151500 PB151498 PB151494 PB151492 PB151489 PB151488 PB151487 PB151485 PB151484 PB151483 PB151481 PB151480 PB151479 PB151477 PB151476 PB151475 PB151473 PB151472 PB151471 PB151470 PB151468 PB151467 PB151465 PB151464 PB151462 PB151461 PB151459 PB151457 PB151456 PB151454 PB151452 PB151451 PB151450 PB151446 PB151445 PB151441 PB151436 PB151435 PB151434 PB151433 PB151432 PB151431 PB151430 PB151429 PB151427 PB151426 PB151425 PB151424 PB151423 PB151422 PB151421 PB151420 PB151419 PB151418 PB151417 PB151416 PB151415 PB151414 PB151413 PB151412 PB151411 PB151410 PB151409 PB151408 PB151407 PB151406 PB151405 PB151404 PB151403 PB151401 PB151400 PB151399 PB151398 PB151397 PB151396 PB151393 PB151392 PB151391 PB151390 PB151389 PB151388 PB151386 PB151383