W związku z trwaniem sezonu grzewczego oraz zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach przypominam o ustawowym zakazie palenia odpadów w piecach domowych czy na terenie

nieruchomości.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.), spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i  karalne. Nielegalne spalanie odpadów stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 191 ustawy o odpadach: „Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają na środowisko, najbliższe otoczenie a przede wszystkim na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia wytwarzane w czasie palenia śmieci powodują wiele chorób w tym: astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe.
Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożaru domu.

W piecach w szczególności nie wolno spalać: plastikowych pojemników i  butelek po napojach, zużytych opon, innych odpadów z gumy, przedmiotów z tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, sztucznej skóry, opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów, plastikowych toreb z polietylenu.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała odpady należy gromadzić w pojemnikach do tego przystosowanych, ponadto mieszkańcy mogą oddać do punktu selektywnej zbiórki (PSZOK) odpady wielkogabarytowe, takie jak okna z szybami, stare meble, dywany, wykładziny itp.

Mieszkańcy coraz częściej zwracają baczną uwagę na to, czym palą w piecach sąsiedzi. Gmina wspólnie z Policją w związku z tym ma prawo przeprowadzać kontrole palenisk domowych, na co pozwalają odpowiednie przepisy. Przypadki spalania śmieci mieszkańcy mogą też bezpośrednio zgłaszać na Policję. Zgłoszenie należy dokonać niezwłocznie po zaobserwowaniu spalania odpadów podając dokładną lokalizację zdarzenia.


Mieszkańcy mają obowiązek dbać o jakość powietrza i reagować na niewłaściwe zagospodarowanie odpadów. Wszyscy bez wyjątku powinni postępować z odpadami prawidłowo i nie spalać ich w domowych piecach i na ogniskach.

Aleksander Owczarek

Wójt Gminy Biała


Biała Druga, dnia: 9 stycznia 2020 r.