W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - pracownicy ŁODR załatwiają sprawy wyłącznie drogą

telefoniczną, elektroniczną lub pocztową.