Artykuł z informacjami dla rolników z terenu naszego powiatu, dotyczącymi działań prewencyjnych i bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. PT KRUS
w Wieluniu zachęca do korzystania z materiałów

prewencyjnych umieszczonych na stronie internetowej Kas.